Thông báo của Đại sứ quán Úc đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

21/05/2020
Đại sứ quán Úc thông báo đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc:

- Kéo dài hạn tuyển chọn ứng viên cho Học bổng Australia Awards Scholarships từ 30/4/2020 đến 30/6/2020;

- Tổ chức buổi phổ biến thông tin vào ngày 24/5/2020 nhằm tạo cơ hội cho các ứng cử viên tìm hiểu thêm về chương trình học bổng nói trên. Các ứng cử viên quan tâm đăng ký tham gia bằng cách hoàn thành khảo sát sau: https://www.surveymonkey.com/r/AAS2020 hoặc liên hệ qua email: info@australiaawardsvietnam.org, Tel: (024) 3939 3991/2

Nguồn tin: BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan