Thông báo của Đại sứ quán Anh về Chương trình tài trợ dự án phát triển trong lĩnh vực hải dương học

07/02/2024
Đại sứ quán Anh xin chia sẻ thông tin về Chương trình tài trợ dự án phát triển trong lĩnh vực hải dương học - Chương trình tài trợ Ocean Community Empowerment and Nature (viết tắt là OCEAN) của Quỹ hành tinh xanh, do Defra tài trợ.

Chương trình tài trợ OCEAN của Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ các dự án do địa phương thực hiện nhằm mang lại sự thay đổi lâu dài cho môi trường biển và cộng đồng ven biển, với nguồn tài trợ có sẵn thông qua hai cách khác nhau:

• Tài trợ cộng đồng: Lên tới £250.000 cho các tổ chức trong nước, địa phương, quy mô nhỏ. Hạn nộp hồ sơ: 18.03.2024

• Tài trợ đối tác: Từ £250.000 đến £3 triệu cho các tổ chức cộng tác với địa phương để cung cấp giải pháp trên quy mô lớn. Hạn nộp hồ sơ: 02.04.2024

Các dự án có thể kéo dài đến ngày 31 tháng 3 năm 2029 và phải tập trung vào cả việc bảo vệ, quản lý hoặc khôi phục môi trường biển và giảm nghèo.

Xem thêm thông tin chi tiết tại địa chỉ website https://oceangrants.org.uk/ 

Minh Tâm Tags:
Tin liên quan