Thông báo cử cán bộ tham gia khóa đào tạo quốc tế tại Trung Quốc

11/06/2013
Đại Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tới cán bộ khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các Chương trình học bổng khoa học và công nghệ ngắn hạn năm 2013 do Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc tổ chức (Danh sách và thông tin các khóa đào tạo đính kèm). Về kinh phí: phía Trung Quốc sẽ chi trả toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại tại Trung Quốc. Các đơn vị cử cán bộ tham gia khóa đào tạo tự chi trả tiền vé máy bay quốc tế khứ hồi. Mọi thông tin chi tiết về các khóa đào tạo trên đề nghị liên hệ: Chị Lã Thị Kim Thanh, Ban Hợp tác quốc tế (Tel: 04. 37564333 xin 1111 hoặc 0985.689.883). Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan