Thông báo Chương trình học bổng sau Tiến sỹ của IIASA

03/02/2020
Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo một số chương trình học bổng sau Tiến sỹ năm 2020 với thông tin chi tiết và hướng dẫn ứng tuyển tại trang thông tin điện tử của IIASA như sau:
Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan