Thông báo Chương trình học bổng Chevening năm học 2021 - 2022

16/09/2020
Đại sứ quán Anh gửi thư thông báo Chương trình học bổng Chevening năm học 2021 - 2022

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 03/9 đến 03/11/2020 (nộp hồ sơ trực tuyến).
Kinh phí: Do Chính phủ Anh đài thọ. 
Thông tin chi tiết về học bổng Chevening và nộp hồ sơ online tại trang web: http://www.chevening.org

Nguồn tin: BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan