Thông báo Chương trình hè dành cho các nhà khoa học trẻ của các quốc gia thành viên IIASA năm 2018

02/11/2017
Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo về cơ hội tham gia Chương trình hè dành cho các nhà khoa học trẻ của các quốc gia thành viên IIASA năm 2018 như sau:

Với chủ đề nghiên cứu liên quan tới luận án tiến sĩ hoặc đề tài nghiên cứu của học viên thuộc các lĩnh vực của IIASA về Năng lương, Biến đổi khí hậu, Nước và Lương thực, Đói nghèo và Bình đẳng. Chương trình hè được tổ chức tại Cộng hòa Áo từ ngày 1/6-31/8/2018.

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến tại: www.iiasa.ac.at/yssp/apply và 01 bản cứng gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước ngày 11/1/2018 để tuyển chọn và hỗ trợ kinh phí (Travel + Stipend) cho tối đa 02 ứng viên tham gia khóa học trên.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan