Thông báo đăng ký tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN cho kế hoạch 2014-2015

25/05/2013
Ngày 20/5/2013 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ra Quyết định số 895/QĐ-VHL về việc phê duyệt danh mục 50 đề tài theo 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN để tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch 2014-2015. Kèm theo Quyết định là danh mục các đề tài cùng các yêu cầu về mục tiêu, sản phẩm chính, thời gian thực hiện và kinh phí dự kiến tối đa.

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-KHCNVN ngày 26/4/2012 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHCNVN) về “Ban hành quy định về quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học công nghệ ưu tiên cấp Viện KHCNVN”, Viện Hàn lâm KHCNVN hướng dẫn các đơn vị và các cán bộ khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đăng ký tuyển chọn như sau:

1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn (đóng thành quyển) gồm:

- Đơn đăng ký;
- Thuyết minh đề tài KHCN;
- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài;
- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài;
- Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện đề tài;

2. Số lượng hồ sơ: 10 quyển (01 quyển gốc và 09 quyển phôtô).

3. Quy cách hồ sơ:

- 10 quyển được đựng trong cùng 01 túi hồ sơ dán kín, có niêm phong.
- Trên túi hồ sơ ghi rõ tên đề tài đăng ký, hướng đăng ký, tên người đăng ký chủ nhiệm và đơn vị đăng ký chủ trì.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h30’ ngày 18/6/2013.

Ngay sau thời hạn trên, Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ tổ chức mở hồ sơ đăng ký. Các hồ sơ đến sau thời hạn hoặc không đúng mẫu quy định sẽ không được xem xét tuyển chọn.

Download hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký tuyển chọn chi tiết tại đây.

Danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xem tại đây

Nguồn tin: Ban Kế hoạch - Tài chính
Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan