TẦNG ĐIỆN LY XÍCH ĐẠO TỪ Ở VIỆT NAM VÀ DỰ BÁO THỜI TIẾT

05/10/2023
Tác giả: Hoàng Thái Lan

Giới thiệu sách

Chương 1: TẦNG ĐIỆN LY TRONG MỐI QUAN HỆ MẶT TRỜI – TRÁI ĐẤT
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VẬT LÝ TẦNG ĐIỆN LY
Chương 3: ĐIỆN ĐỘNG LỰC ĐIỆN LY XÍCH ĐẠO TỪ
Chương 4: KỸ THUẬT KHẢO SÁT TẦNG ĐIỆN LY
Chương 5: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỆN LY VÙNG XÍCH ĐẠO TỪ CỦA VIỆT NAM
Chương 6: DỰ BÁO THỜI TIẾT VŨ TRỤ

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2014

Tác giả: Hoàng Thái Lan

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 500 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang: 349

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan