Phát triển, xây dựng Tây Nguyên thành địa bàn vững chắc về an ninh quốc phòng và vùng trọng điểm kinh tế của cả nước

05/12/2021
Phóng sự “Phát triển Tây Nguyên đại ngàn”.

Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 là Chương trình khoa học tổng hợp liên ngành khoa học tự nhiên và công nghệ, phòng tránh thiên tai, khoa học xã hội và an ninh quốc phòng. Đây là Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia lần thứ 4 về Tây Nguyên được Chính phủ giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì. Qua 5 năm thực hiện, các kết quả đạt được của chương trình đã bám sát thực tiễn, hiệu quả và cụ thể hóa luận cứ khoa học phát triển bền vững Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Để hiểu rõ thêm về các hoạt động và kết quả của Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020, Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xin trân giới thiệu tới quý độc giả Chương trình truyền hình với chủ đề “Phát triển Tây Nguyên đại ngàn”, được phối hợp thực hiện giữa Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 và Ban Khoa giáo - Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình truyền hình kéo dài 03 tập, đã được phát sóng trên kênh VTV2.

Kính mời quý vị xem tại địa chỉ: 

Tập 1: https://vtv.vn/video/chat-viet-phat-trien-tay-nguyen-dai-ngan-tap-1-512136.htm

Tập 2: https://vtv.vn/video/chat-viet-phat-trien-tay-nguyen-dai-ngan-tap-2-512792.htm

Tập 3: https://vtv.vn/video/chat-viet-phat-trien-tay-nguyen-dai-ngan-tap-3-513982.htm

 

Tác giả: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan