Phát hiện và mô tả loài thực vật hóa thạch mới ở miền Bắc Việt Nam

13/10/2021
Trong quá trình nghiên cứu đặc điểm cổ thực vật ở miền Bắc Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Vườn Thực vật nhiệt đới Xishuangbana, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phát hiện và mô tả một loài thực vật hóa thạch (cổ thực vật) mới thuộc họ Mộc tặc (Equisetaceae) trong địa tầng thuộc giai đoạn muộn của thế Trung Tân (Miocene), tại tỉnh Yên Bái, miền Bắc Việt Nam.

Loài thực vật mới có tên khoa học là Mộc tặc Yên Bái, Equisetum yenbaiense A.T.Aung, T.Su, T.V.Do & Z.K.Zhou. Loài Equisetum yenbaiense được đặc trưng bởi một số đặc điểm hình thái như: có nhiều lóng và đốt, đốt thường tròn; có 4 lá xếp vòng trên mỗi đốt.

Hình thái chung của Equisetum yenbaiense (Ảnh: Su Tao) 

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành PhytoKeys 138: 3–15, 2020.

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan