Phát hiện 2 loài thực vật mới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) ở Khu BTTN Kon Chư Răng, Gia Lai

31/03/2022
Các nhà khoa học Viện Sinh học nhiệt đới và Viện Địa lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và Trường Đại học Cần Thơ vừa phát hiện, mô tả và công bố 2 loài thực vật mới cho khoa học (Loài Xú hương naiki và Loài Xú hương sơn lạng) thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai.

Lasianthus naikii V.S.Dang & Vuong – Xú hương naiki

Xú Hương Naiki (Lasianthus naikii V.S.Dang & Vuong) được phát hiện ở độ cao từ 1000-1100 m trên tuyến đường đi từ thác K50 đến thác ba tầng, dưới kiểu rừng kín thường xanh thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai. Tên loài “naikii” được đặt theo tên của PGS. TS. Akyo Naiki hiện đang công tác ở Đại học Ryukyus Nhật Bản, người đã có nhiều đóng góp cho chương trình nghiên cứu họ Cà phê (Rubiaceae) ở Việt Nam.

Đặc điểm loài Xú hương naiki (Lasianthus naikii V.S.Dang & Vuong)

Lasianthus sonlangensis V.S.Dang, Vuong & Quan – Xú hương sơn lạng

Xú Hương Sơn Lạng (Lasianthus sonlangensis V.S.Dang, Vuong & Quan) được phát hiện ở độ cao từ 900-1100 m trên tuyến đường đi từ trụ sở Khu Bảo tồn đến thác K50, dưới kiểu rừng kín thường xanh thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai. Tên loài “sonlangensis” được đặt theo tên của xã Sơn Lạng, nơi mà Khu Bảo tồn thiên nhiên tọa lạc và mẫu chuẩn được thu thập để mô tả loài mới.

Đặc điểm loài Xú hương sơn lạng (Lasianthus sonlangensis V.S.Dang, Vuong & Quan)

Hai loài mới này được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành European Journal of Taxonomy, ngày 18 tháng 03 năm 2022 ― https://europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/1697

Nguồn tin: Đặng Văn Sơn – Viện Sinh học nhiệt đới
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan