NHỮNG KỸ THUẬT PCR TRONG ỨNG DỤNG VÀ PHÂN TÍCH DNA (TẬP II)

05/10/2023
Tác giả: Quyền Đình Thi, Nông Văn Hải

Giới thiệu sách

1. Phản ứng PCR cơ bản

2. Các quy trình PCR khác

3. Các ứng dụng PCR

4. PCR suy biến

5. PCR dựa vào biến đổi Bisulfite

6. Multiplex PCR

7. RT- PCR và ứng dụng

8. RT in situ PCR

9. Real- time PCR

10. Đọc trình tự

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2009

Tác giả: Quyền Đình Thi, Nông Văn Hải

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 0 (g)

Loại bìa: Bìa mềm   

Số trang: 495

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan