Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau biogas bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt

14/12/2012
Hiện nay, ở Việt Nam nước thải chăn nuôi lợn chủ yếu được xử lý bằng hầm phân hủy yếm khí (hầm biogas), sau quá trình này các thành phần gây ô nhiễm môi trường vẫn còn ở mức rất cao. Việc tiếp tục xử lý nước thải sau biogas trước khi thải ra môi trường là rất cần thiết và cần phải xử lý đồng thời nhiều tác nhân gây ô nhiễm, đặc biệt là chất hữa cơ, nitơ và phốt pho. Có nhiều giải pháp kỹ thuật được triển khai nghiên cứu và ứng dụng, tùy theo quy mô, trong đó có phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt.

Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ môi trường đã tiến hành nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng của kỹ thuật lọc sinh học nhỏ giọt trong việc xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau biogas.

Nước thải từ hệ thống bể Biogas được tách ra một phần (3-5 m3/ngày) đưa về bể thu gom kết hợp bể phân hủy thiếu khí có ngăn lắng, thời gian lưu nước tại ngăn thiếu khí khoảng 4 giờ. Nước sau bể này được bơm lên bể lọc sinh học nhỏ giọt, diện tích bể lọc 1m2. Nước sau lọc sinh học nhỏ giọt được tuần hoàn khoảng 20-30% lưu lượng về bể lắng. Nước thải còn lại sau lọc sinh học nhỏ giọt tự chảy sang ao sinh học dạng tùy tiện và được xử lý bởi các quá trình thủy sinh học tự nhiên (thời gian lưu nước khoảng 10 ngày).

Sơ đồ công nghệ hệ xử lý

(1, 2, 3, 4 là các điểm lấy mẫu)

Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý cho thấy các giá trị ô nhiễm trong nước thải giảm đáng kể, đặc biệt, khi có sự tuần hoàn nước sau xử lý sẽ làm cho quá trình oxy hóa các chất diễn ra nhanh hơn. Nồng độ các chất ô nhiễm còn lại là TSS 9%, COD 21%, ΣN 36%, ΣP 33% và các thông số gây ô nhiễm chính này đã được xử lý đến gần tiêu chuẩn ngành TCN-678: 2006.

Kết quả phân tích nước sau xử lý ở chế độ không tuần hoàn

Kết quả phân tích nước sau xử lý ở chế độ tuần hoàn 20%

Nồng độ các chất ô nhiễm tại từng giai đoạn

Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt mang lại hiệu quả tích cực và có khả năng ứng dụng trong thực tế cao, rất khả thi trong việc xử lý nước thải chăn nuôi sau biogas vì dễ vận hành và có chi phí thường xuyên thấp. Trong điều kiện hiện tại của các trang trại chăn nuôi ở Việt Nam thì hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi lợn theo sơ đồ hầm biogas -> lọc sinh học nhỏ giọt-> hồ sinh học có thể coi là một giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải chăn nuôi lợn gây ra.

Nguồn tin: Viện Công nghệ Môi trường

Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan