Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

10/04/2017
Ngày 29/3/2017, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ giai đoạn 2017-2020. Tham dự Lễ ký kết, về phía Viện Hàn lâm KHCNVN có GS.VS.Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, GS.TS.Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng và một số đơn vị nghiên cứu trực thuộc. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, đồng chí Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành trực thuộc tỉnh.
quangnam.1
GS.VS. Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN và đồng chí Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ giai đoạn 2017-2020

Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu, trao đổi thông tin khoa học, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tư vấn, phản biện trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho tỉnh Quảng Nam; Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ nhằm giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tỉnh Quảng Nam theo hướng phát triển năng động và bền vững (trong đó kế hoạch ngắn hạn ưu tiên phát triển các sản phẩm có khả năng thương mại hóa trong và ngoài nước, có tính cạnh tranh và đặc thù).

Theo Thỏa thuận hợp tác, hai cơ quan sẽ phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng theo đặt hàng của tỉnh Quảng Nam, tập trung vào các hướng: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ sau thu hoạch đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương; Tài nguyên và môi trường, dự báo, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; Thích ứng với biến đổi khí hậu; Phát triển sản phẩm dược liệu; sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Tỉnh Quảng Nam cũng mong muốn hai bên sẽ tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ để đánh gia kết quả đạt được trong công tác phối hợp, tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học; phối hợp trong công tác đào tạo và nghiên cứu; phối hợp và trao đổi các thông tin khoa học để phục vụ việc xây dựng các đề án mới.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, Viện Công nghệ sinh học cùng UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam và 03 doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng đã ký thỏa thuận phối hợp triển khai thực hiện các dự án nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

quangnam.2quangnam.3quangnam.4
Hình ảnh ký kết Thỏa thuận phối hợp triển khai các dự án nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan