Lễ ký kết hợp đồng mở mới năm 2019 các dự án thành phần thuộc Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam"

14/01/2019
Sáng ngày 08/01/2019, tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng mở mới năm 2019 các dự án thành phần (DATP) thuộc Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam".

Việc ký kết được thực hiện giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Dự án với Đại diện lãnh đạo các đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm các dự án thành phần. Đại diện lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có GS.TSKH. Nguyễn Đình Công, Phó chủ tịch Viện, Chủ nhiệm Dự án; PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN, Phó Chủ nhiệm thường trực Dự án;  PGS.TS. Đặng Xuân Phong, Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, Phó Chủ nhiệm Dự án; PGS.TS. Lê Trường Giang, Phó Trưởng Ban Kế Hoạch – Tài chính; PGS.TS. Phan Kế Long, Phó Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN, Tổ trưởng tổ Thư ký; các thành viên tổ Thư ký; đại diện lãnh đạo Viện Địa lý, Địa lý Tài nguyên TP HCM, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và các chủ nhiệm DATP mở mới.

kydatpbttnvn

Các dự án thành phần mở mới năm 2019 gồm có 03 dự án, trong đó 01 dự án thuộc nguồn vốn Sự nghiệp khoa học “Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại và giám định mẫu đất”, chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Tuấn; cơ quan chủ trì: Bảo tàng TNVN; 02 dự án thuộc nguồn vốn Sự nghiệp văn hóa: “Xây dựng bộ mẫu thổ nhưỡng Đông Bắc,Việt Nam”, chủ nhiệm: TS. Nguyễn Mạnh Hà; cơ quan chủ trì: Viện Địa lý; và dự án “Xây dựng bộ mẫu thổ nhưỡng Nam Trung bộ - Nam bộ, Việt Nam, chủ nhiệm: TS. Hồ Đình Duẩn; cơ quan chủ trì: Viện Địa lý Tài nguyên TP HCM.

kydatpbttnvn1

GS. TSKH. Nguyễn Đình Công phát biểu chỉ đạo tại buổi ký kết

Tại buổi lễ, GS. TSKH. Nguyễn Đình Công phát biểu chỉ đạo: Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam” là Dự án lớn có 35 dự án thành phần; mang tính chất đặc thù; thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã triển khai được một số năm. Việc triển khai Dự án là thực hiện theo Quyết định của Chính phủ về Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng thiên nhên Việt Nam, lần lượt giao cho các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm. Viện Hàn lâm và Ban Kế hoạch Tài chính đã và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các DATP có thể triển khai tốt nhất. Ban Chủ nhiệm cũng tháo gỡ khó khăn trong quá trình DATP thực hiện. Đồng thời, GS. Công cũng yêu cầu Chủ nhiệm DATP và Cơ quan chủ trì lưu ý thực hiện công tác tài chính hợp lý, đúng quy định, rà soát và điều chỉnh kịp thời khi gặp vấn đề, báo cáo Ban chủ nhiệm và Viện Hàn lâm.

Cũng tại buổi lễ PGS. TS. Nguyễn Trung Minh giới thiệu sơ lược Dự án và lưu ý một số vấn đề các DATP trong quá trình thực hiện; đặc biệt là các DATP thuộc nguồn vốn Sự nghiệp văn hóa và công tác bảo quản mẫu vật trong quá trình thu thập cho đến khi bàn giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Sau lễ ký kết, các dự án sẽ được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

kydatpbttnvn2

Chụp ảnh lưu niệm

Nguồn tin BCN Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam"
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan