Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2020

14/03/2016
Ngày 10/03/2016, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020. Tham dự Lễ ký kết, về phía Viện Hàn lâm KHCNVN có GS.TSKH.Dương Ngọc Hải, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm cùng đại diện lãnh đạo các Ban chức năng và một số đơn vị trực thuộc, về phía Ủy ban Dân tộc có TS.Phan Thanh Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đại diện các Vụ, đơn vị trực thuộc.

IMG 0353

Toàn cảnh Lễ ký kết

Chương trình phối hợp giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và Ủy ban Dân tộc nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu, trao đổi thông tin khoa học, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tư vấn, phản biện trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách cho vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số; Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ nhằm giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các chương trình phối hợp phải đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan bao gồm 4 nội dung chính: Phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học; phối hợp về tư vấn khoa học công nghệ, phản biện chính sách và thu hút chuyên gia; phối hợp về cung cấp và trao đổi thông tin khoa học; phối hợp trong công tác hợp tác quốc tế.

IMG 0362IMG 0367
GS.TSKH. Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Lễ ký kếtTS.Phan Thanh Hùng, Thứ trưởng Ủy ban dân tộc phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, GS.TSKH.Dương Ngọc Hải nhấn mạnh việc ký kết giữa hai cơ quan là một trong những giải pháp mang tính chiến lược và lâu dài để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng miền núi và dân tộc thiểu số. Giáo sư mong muốn chương trình phối hợp giữa hai cơ quan sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất, cùng nhau tăng cường liên hệ triển khai công việc để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Cũng tại Lễ ký kết, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng khẳng định đây là sự kiện quan trọng mở ra chương mới trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan. Ủy ban dân tộc đánh giá cao sự phối hợp của Viện Hàn lâm trong việc xây dựng, thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là các chính sách khoa học, công nghệ tại khu vực Tây Nguyên. Thứ trưởng cũng mong muốn hai bên sẽ tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ để đánh gia kết quả đạt được trong công tác phối hợp, tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học; phối hợp trong công tác đào tạo và nghiên cứu; phối hợp và trao đổi các thông tin khoa học để phục vụ việc xây dựng các đề án mới.

 IMG 0377
Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải và Thứ trưởng Phan Thanh Hùng ký kết Chương trình phối hợp giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2020

Thanh HàTags:
Tin liên quan