Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

10/06/2020
Căn cứ Điều lệ Đảng; thực hiện Hướng dẫn số 10, Hướng dẫn số 11 ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới, sau một thời gian tạm hoãn vì tình hình dịch bệnh Covid 19, ngày 8/6/2020, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Đảng ủy Bộ Y tế, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng.

Tham dự Lễ khai mạc Lớp học: Về phía Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có GS. Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Về phía Đảng ủy Bộ Y tế có đồng chí Lê Thanh Dũng, Chánh Văn phòng Đảng ủy; Về phía Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam có đồng chí Võ Thị Vương Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn; Về phía giảng viên của Lớp học có PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS. Ngô Văn Thạo, Nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục lý luận Ban Tuyên giáo Trung ương.

Năm nay, Lớp học dành cho đảng viên mới có 105 học viên và Lớp học dành cho đối tượng kết nạp Đảng có 216 học viên. Hai lớp học được tổ chức từ ngày 8-10/6/2020.

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN phát biểu khai mạc Lớp học

Phát biểu khai mạc Lớp học, GS. Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN cho biết: Việc tổ chức lớp học dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn nhân lực cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị các học viên chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại lớp học, các học viên tích cực nghiên cứu tài liệu, viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan