Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2024

11/04/2024
Ngày 8/4/2024, Viện Hàn lâm KHCNVN đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2024 theo Quyết định số 722/QĐ-VHL ngày 08/4/2024.

Mục tiêu của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến, giáo sục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên. Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoer cho thanh niên. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển Viện Hàn lâm.

Nội dung chi tiết Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2024 xem tại đây.

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan