Hội thảo “Thúc đẩy hoạt động thương mại hóa tài sản trí tuệ của Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam”

01/04/2015
Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các giải pháp khoa học, công nghệ nhằm thương mại hóa sản phẩm khoa học, góp phần phát triển thị trường là việc làm hết sức cấp thiết, là động lực phát triển, tạo sức mạnh cạnh tranh cho mỗi quốc gia và đã được đưa vào các quyết sách của nước ta trong thời gian vừa qua.

Nhận thức rõ điều này, trong những năm qua Viện Hàn Lâm KHCNVN đã nỗ lực trong việc nghiên cứu và tìm kiếm các công nghệ hiện đại phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Điều này đã được thể hiện qua 59 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích đã được công nhận trong 5 năm qua; trên 150 sản phẩm có khả năng thương mại hóa ở các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, y tế, môi trường.... Tuy nhiên các kết quả này vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn do nhiều nguyên nhân khác nhau: (i) Các kết quả đạt được của các nhà khoa học khi nghiên cứu thành công chưa đạt tới sản phẩm hoàn thiện mức độ thương mại hóa. Bên cạnh đó, các công nghệ được nghiên cứu chưa đáp ứng nhu cầu và phù hợp với thị trường; (ii) Các doanh nghiệp nói chung chưa có thói quen tìm kiếm công nghệ cũng như chuyên gia tư vấn để đổi mới công nghệ.

Với mục tiêu thúc đẩy sự gắn kết giữa nghiên cứu KHCN với thực tiễn, giữa nhà khoa học với các doanh nghiệp, ngày 27/3/2015 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hoạt động thương mại hóa tài sản trí tuệ của Viện Hàn lâm KHCNVN” tại TP. Hồ Chí Minh kết hợp trưng bày giới thiệu một số sản phẩm đã được thương mại hóa từ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Viện Hàn Lâm. GS.TSKH. Dương Ngọc Hải – Phó chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì Hội thảo với gần 100 đại biểu tham dự: (1) Các nhà khoa học: là các lãnh đạo, nhà khoa học từ Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp  miền Nam; (2) Các nhà quản lý: Từ Bộ Khoa học công nghệ, Sở khoa học công nghệ TP Hồ Chí Minh, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh; (3) Các doanh nghiệp: ngoài 2 doanh nghiệp đã ký kết hơp tác với Viện Hàn lâm là Công ty TNHH MTV Hanel và Công ty CP Bóng đèn và phích nước Rạng Đông còn có 17 doanh nghiệp khác từ các lĩnh vực dược liệu, tin học, vật liệu...  Ngoài ra còn có sự tham gia của tạp chí Thương hiệu Việt.

hoithaothucdaythuongmaihoa2
Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo đã có rất nhiều bài tham luận, ý kiến phát biểu từ các nhà khoa học, nhà quản lý và đặc biệt là sự chia sẻ kinh nghiệm thành công của các doanh nhân doanh nghiệp KHCN, nhà đầu tư với mục tiêu thúc đẩy sự ra đời của các doanh nghiệp KHCN – sự gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu KHCN với thực tiễn. Cuối cùng Hội thảo cũng đưa một số vấn đề cần thực hiện để phát triển doanh nghiệp KHCN:

  1. Đối với các nhà khoa học: Trung thành với phương châm nghiên cứu ứng dụng vào đời sống xã hội, cần năng động, nắm bắt các nhu cầu thị trường trong nước để có bước đi phù hợp.
  2. Để phát triển doanh nghiệp KHCN trong điều kiện nguồn vốn đầu tư cho phát triển công nghệ chưa nhiều, thực hiện các dự án khoa học - công nghệ thường có tính rủi ro cao thì cần có sự kết hợp 3 nhà: nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học. Và để đạt đến trình độ phát triển cao, mô hình liên kết sẽ là 5 bên: nhà quản lý, nhà đầu tư, nhà khoa học, nhà sản xuất và người tiêu dùng.Trong đó nhà quản lý phải là “bà đỡ”, “cầu nối” và là “nhạc trưởng” cho sự vận hành mô hình 5 bên trong việc đưa công nghệ vào đời sống.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Theo ý kiến của nhiều đại biểu, đây là loại hình hội thảo mới cần được nhân rộng trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

thucdaythuongmaihoa5
Trưng bày sản phẩm KHCN tại Hội Thảo


hoithaothucdaythuongmaihoa4

GS.TSKH. Dương Ngọc Hải trả lời phỏng vấn của Tạp Chí Thương Hiệu Việt 


Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Mai Lan Tags:
Tin liên quan