Hội thảo “Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế sau ba năm Việt Nam gia nhập WTO”

29/04/2011
Ngày 22/4/2011, Trung tâm Đào tạo Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế sau ba năm Việt Nam gia nhập WTO”, với sự tham gia của các đại biểu đến từ đơn vị trực thuộc Viện Khoa hoc Công nghệ Việt Nam.


Ông Trương Đình Tuyển nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Trưởng đoàn đàm phán WTO của Việt Nam trình bày báo cáo

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã nghe ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Trưởng đoàn đàm phát WTO của Việt Nam trình bày báo cáo đánh giá tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) sau khi gia nhập WTO, đồng thời đưa ra các phân tích về tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nền kinh tế Việt Nam trên các khía cạnh: tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư, ổn định kinh tế vĩ mô, các vấn đề xã hội, thể chế kinh tế.

Nội dung bản báo cáo xoay quanh ba vấn đề trọng tâm: thứ nhất khái quát tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và việc thực hiện các cam kết hội nhập; thứ hai đánh giá tác động HNKTQT thể hiện chủ yếu trên các mặt tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư, ổn định kinh tế vĩ mô, xã hội, và thể chế kinh tế; thứ ba là khái quát các tác động chính của HNKTQT, rút ra các bài học sau 3 năm Việt Nam gia nhập WTO và đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm phát huy hơn nữa các lợi thế, giảm thiểu rủi ro và tác động không mong muốn từ HNKTQT.

Việt Nam tuy mới trở thành thành viên WTO được ba năm, nhưng tiến trình HNKTQT của nước ta đã trải qua gần 20 năm, bắt đầu từ thập niên 1990 khi đất nước mở cửa nền kinh tế, đẩy mạnh thông thương với bên ngoài và tiếp nhận luồng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Việc Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007 đánh dấu bước hội nhập kinh tế sâu rộng của nước ta vào nền kinh tế thế giới. Theo báo cáo của ông Trương Đình Tuyển cho biết, HNKTQT và đặc biệt là việc gia nhập WTO đã có tác động tích cực đến nền kinh tế Việt Nam tuy nhiên cũng xuất hiện đan xen vô vàn thách thức.

Việc gia nhập WTO đã có tác động tích cực đến việc hoàn thiện khung pháp lý: môi trường kinh doanh và cạnh tranh minh bạch, đơn giản hóa; các loại thị trường được mở cửa. Cùng với môi trường chính trị tiếp tục ổn định tạo điều kiện cho thu hút một lượng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn và tăng trưởng kinh tế liên tục.

Bên cạnh tác động tích cực, cũng có khá nhiều diễn biến còn chưa được kỳ vọng. Do diễn biến một số chỉ số kinh tế vĩ mô đã vượt xa dự báo hoặc chưa lường hết ( như tốc độ tăng kim nghạch nhập khẩu; qui mô các luồng vốn trực tiếp và gián tiếp đổ vào Việt Nam; bùng phát các hoạt động tài chính, ngân hàng...). Cảnh báo nguy cơ bất ổn định kinh tế vĩ mô do thiếu sót tích tụ trong đầu tư công, giám sát tài chính và xử lý lạm phát trong những năm trước đã không được tính đến một cách nghiêm túc.


Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi hội thảo

Hội thảo "Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế sau ba năm Việt Nam gia nhập WTO" đã giúp cho các cán bộ Viện KHCNVN có được cái nhìn tổng quát và cụ thể về tiến trình HNKTQT tại Việt Nam, những tác động của quá trình này đối với đất nước, những cơ hội và thách thức để ý thức rõ hơn nữa vai trò của bản thân trong xu thế hội nhập của đất nước.

Tin và ảnh: Hải VânTags:
Tin liên quan