Hội thảo kết thúc các dự án biến đổi khí hậu cấp độ nhỏ Miền Trung Việt Nam năm 2021

02/03/2022
Được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Quyết định số 158/QĐ-VHL ngày 27 tháng 01 năm 2022, chiều ngày 19/02/2022, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (VNMN), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề Môi trường (UfU, Berlin), CHLB Đức đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế kết thúc các dự án biến đổi khí hậu cấp độ nhỏ Miền Trung Việt Nam năm 2021.

Các dự án biến đổi khí hậu cấp độ nhỏ Miền Trung Việt Nam là sáng kiến hợp tác giữa Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin) và Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR, Huế) thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm tạo ra cơ hội được thực hiện các dự án phát triển cộng đồng dành cho các bạn trẻ dưới 32 tuổi đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quãng Ngãi. Cũng như các dự án trước đó vào năm 2019 và năm 2020, Dự án biến đổi khí hậu nhỏ Miền Trung năm 2021 tiếp tục được Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) và Viện Độc lập các vấn đề Môi trường (UfU, Berlin) phối hợp tổ chức với mục đích tăng thêm các sáng kiến về khí hậu và trao đổi lẫn nhau giữa những người tham gia để xây dựng tầm nhìn về các vấn đề biến đổi khí hậu tại Miền Trung. Hội thảo quốc tế kết thúc các dự án được diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 25 người tham dự từ các đầu cầu tại các tỉnh miền Trung Việt Nam và Berlin, CHLB Đức.

Ảnh tập thể của Hội thảo kết thúc các dự án biến đổi khí hậu cấp độ nhỏ miền Trung Việt Nam năm 2021

Tại hội thảo, các báo cáo sau đã được trình bày:

1. Những kết quả của COP26 và cập nhật về Đóng góp Quốc gia Tự quyết (NDC) của Việt Nam. Người trình bày: TS. Đào Minh Trang, Nghiên cứu viên của Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin).

2. Dự án tại Đà Nẵng: “Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu thông qua vườn cây trong khuôn viên trường. Dự án thực hiện tại trường Tiểu học Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng”.

3. Dự án tại Vịnh Lăng Cô, Thừa Thiên Huế: “Nâng cao nhận thức cộng đồng về khả năng lưu trữ cacbon của thảm cỏ biển trong việc kiểm soát tình trạng biến đổi khí hậu và giảm thiểu các hoạt động gây suy thoái hệ sinh thái thảm cỏ biển tại Đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

4. Dự án tại phường An Đông, Thành phố Huế: “Thành lập câu lạc bộ bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại phường An Đông, thành phố Huế”.

5. Dự án tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị: “Gia tăng độ che phủ rừng cây bản địa và rừng sản xuất tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị”.

Hội thảo kết thúc các dự án biến đổi khí hậu cấp độ nhỏ năm 2021 đã đánh giá các kết quả đạt được của dự án sau 6 tháng triển khai. Mặc dù các kết quả dự án vẫn chưa hoàn thành do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng những kết quả bước đầu của các dự án là khả thi và tạo ra hiệu ứng tích cực giúp nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho các các cộng đồng và cho chính các nhóm thực hiện tại miền Trung Việt Nam. Các nhóm dự án sẽ tiếp tục triển khai các công việc còn lại của dự án và nộp báo cáo hoàn thành dự án trước ngày 15/03/2022.

Một số hình ảnh tiêu biểu của các dự án:

Thu mẫu cỏ biển tại đầm Lăng Cô của dự án “Nâng cao nhận thức cộng đồng về khả năng lưu trữ cacbon của thảm cỏ biển trong việc kiểm soát tình trạng biến đổi khí hậu và giảm thiểu các hoạt động gây suy thoái hệ sinh thái thảm cỏ biển tại Đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế”

Quá trình chuẩn bị khu vườn của dự án: “Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu thông qua vườn cây trong khuôn viên trường. Dự án thực hiện tại trường Tiểu học Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng”

Hoạt động trồng cây phủ xanh rừng của dự án “Gia tăng độ che phủ rừng cây bản địa và rừng sản xuất tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị”

Hoạt động trồng cây xanh của dự án: “Thành lập câu lạc bộ bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại phường An Đông, thành phố Huế”

Nguồn: Viện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan