Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý III, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý IV năm 2022

22/09/2022
Sáng ngày 22/9/2022, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức: “Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý III, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý IV năm 2022”. Đồng chí Phạm Tuấn Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm.

Đồng chí Phạm Tuấn Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Tuấn Huy, các dự thảo Báo cáo được trình bày tại Hội nghị gồm:

• Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2022 của Đảng ủy Viện Hàn lâm, do đồng chí Vũ Đức Hoằng, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy trình bày.
• Dự thảo Kết luận về thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/ĐUVHL về “Nâng cao công tác đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy trình bày.
• Báo cáo phương án rà soát, tinh gọn bộ máy các đơn vị trong Viện Hàn lâm theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương về xây dựng các phương án và lộ trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn bộ máy và nội dung Kết luận của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Báo cáo do đồng chí Hà Quý Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy trình bày.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến đóng góp vào từng nội dung cụ thể trong các bản báo cáo. 100% đại biểu nhất trí cao thông qua các nội dung Báo cáo đã trình bày tại hội nghị, thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được phân công, cụ thể hóa các nội dung công việc được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc để triển khai thực hiện, đảm bảo các nhiệm vụ của năm 2022 hoàn thành đạt hiệu quả cao nhất.

Chụp ảnh lưu niệm

Thanh HàTags:
Tin liên quan