Giáo trình Vật liệu nano và Hóa học xanh

09/07/2021

Chương 1. Giới thiệu chung về vật liệu nano
Chương 2. Điều chế, đặc trưng và tính chất các vật liệu nano
Chương 3. Một số ứng dụng vật liệu nano
Chương 4. Giới thiệu chung về hóa học xanh
Chương 5. Vai trò của xúc tác và dung môi trong hóa học xanh
Chương 6. Các mối quan hệ về năng lượng
Chương 7. Hóa học trong việc bảo vệ môi trường

 Tags:
Tin liên quan