Chương trình học bổng sau tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan (Chương trình PASIFIC)

03/12/2020

Chi tiết chương trình như sau: 

- Chương trình tài trợ: 2 năm, mức học bổng cấp hàng tháng khoảng 2,500 euro/tháng, ngoài ra chương trình còn tài trợ nghiên cứu lên đến 93,000 euro/dự án.

- Đối tượng: các cán bộ khoa học đến từ các nước có bằng tiến sỹ hoặc 4 năm kinh nghiệm nghiên cứu tương đương toàn thời gian. 

- Nội dung: thực hiện nghiên cứu tại 1 trong số 68 Viện nghiên cứu của Viện Hàn lâm KH Ba Lan. 

- Thời hạn nộp hồ sơ: đợt 1 trước 30/6/2021; đợt 2 trước 30/12/2021. 

- Chi tiết tham khảo tại website: https://pasific.pan.pl

Nguồn tin: BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan