Chương trình học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB)/ Developing Countries Partnership 2016 của Chính phủ Indonesia

19/04/2016
Chính phủ Indonesia, thông qua Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội gửi thông báo về học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB)/ Developing Countries Partnership 2016 dành cho các quốc gia đang phát triển tham gia đào tạo Thạc sĩ tại 15 trường đại học hàng đầu của Indonesia.

Phương thức nộp hồ sơ: Trực tuyến.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 10/5/2016.

Thông tin chi tiết về học bổng KNB xin liên hệ: Ms. Phuong, số điện
thoại: 0945466154 hoặc (04) 38253353/155 hoặc email: linhphuong.b@gmail.com và tham khảo tại địa chỉ: http://www.knb.dikti.go.id/

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Bích Diệp Tags:
Tin liên quan