Chi Bọt ếch (Glochidion), Hóa học các hợp chất Triterpenoid và Hoạt tính gây độc tế bào ung thư của ba loài Glochidion Eriocarpum, Glochidion Glomerulatum và Glochidion Hirsutum ở Việt Nam

09/07/2021

Chương 1. Giới thiệu Chi Glochidion
Chương 2. Hóa học các hợp chất Triterpenoid và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của loài Glochidion eriocarpum
Chương 3. Hóa học các hợp chất Triterpenoid và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của loài  Glochidion glomerulatum
Chương 4.  Hóa học các hợp chất Triterpenoid và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của loài  Glochidion hirsutum

 Tags:
Tin liên quan