Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học phòng chống một số bệnh cho người và vật nuôi

21/01/2013
Tác giả: Đái Duy Ban. Khổ: 16x24. Số trang: 200 trang.

MỤC LỤC
Chương I: Khái niệm về các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học
Chương II: Flavonoid và các flavonoid thiên nhiên
Chương III: Glycozid và các glycosid thiên nhiên
Chương IV: Saponin và các saponil thiên nhiên
Chương V: Terpenoid và terpenoid thiên nhiên
Chương VI: Alcaloid và các alcaloid thiên nhiên
Chương VII: Phenol và các phenol thiên nhiên
Chương VIII: Nhựa và các nhựa thiên nhiên
Chương IX: Lipid và các lipit thiên nhiên
Chương X: Các hợp chất thiên nhiên làm thuốc từ động vật
Chương XI: Semiochemical và các semiochemical thiên nhiên
Chương XII: Các hợp chất thiên nhiên có tính độc
Chương XIII: Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học tác dụng trên một số cơ quan người và động vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan