Biển đông (Tập1: Khái quát về Biển Đông)

22/01/2013
Tác giả: Lê Đức Tố và cộng sự. Khổ: 16x24. Số trang: 316 trang. (Bìa cứng)

       MỤC LỤC

       Chương I: Địa chất và tài nguyên khoáng sản Biển Đông Việt Nam và kế cận
       Chương II: Địa hình địa mạo đáy Biển Đông
       Chương III: Đặc điểm khí tượng thuỷ văn Biển Đông
       Chương IV: Đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật biển Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan