Biến đổi hoá học cao su thiên nhiên và ứng dụng

21/01/2013
Tác giả: Lê Xuân Hiền Khổ: 16x24cm Số trang: 400 (Bìa cứng)

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC CAO SU THIÊN NHIÊN
    I.1. Một số nét biến đổi về hoá học cao su thiên nhiên
    I.2. Hoạt tính hoá học và khả năng biến đổi của cao su thiên nhiên
    I.3. Cắt mạch cao su thiên nhiên
    I.4. Hoá vòng cao su thiên nhiên
    I.5. Epoxy hoá cao su thiên nhiên
    I.6. Biến đổi cao su thiên nhiên lỏng và cao su thiên nhiên epoxy hoá
CHƯƠNG II. KHÂU MẠCH CAO SU THIÊN NHIÊN VÀ CÁC DẪN XUẤT
    II.1. Lịch sử phát triển
    II.2. Khâu mạch cao su thiên nhiên và các dẫn xuất bằng liên kết đôi isopren và allyl hydro
    II.3. Khâu mạch cao su thiên nhiên epoxy hoá bằng nhóm epoxy
    II.4. Khâu mạch cao su thiên nhiên acrylat hoá bằng nhóm acrylat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệTags:
Tin liên quan