Bản tin động đất ngày 31 tháng 03 năm 2024

31/03/2024
Vào hồi 04 giờ 16 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 03 năm 2024 tức 11 giờ 16 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.997 độ vĩ Bắc, 108.249 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Vào hồi 04  giờ 16  phút 51  giây (giờ GMT) ngày 31  tháng  03  năm  2024  tức 11  giờ 16  phút 51  giây (giờ Hà Nội) ngày 31  tháng  03  năm  2024  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.997  độ vĩ Bắc, 108.249  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.Tags:
Tin liên quan