Bản tin động đất ngày 24 tháng 06 năm 2023

27/06/2023
Vào hồi 16 giờ 59 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 06 năm 2023 tức 23 giờ 59 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.006 độ vĩ Bắc, 108.203độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn: http://igp-vast.vn/index.php/vi/tin-dong-dat/item/2329-thong-bao-dong-dat-25-06-2023Tags:
Tin liên quan