Bản tin động đất ngày 05 tháng 01 năm 2022 (Trận 3)

05/01/2022
Vào hồi 20 giờ 02 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 02 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.909 độ vĩ Bắc, 108.257 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.6km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan