APATIT TỰ NHIÊN VÀ TỔNG HỢP ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

06/10/2023
Tác giả: Đinh Thị Mai Thanh (Chủ biên), Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thị Thơm, Phạm Thị Năm, Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Trung Dũng, Mai Hương,

Giới thiệu sách

Nội dung cuốn sách được chia thành 4 chương:

Chương 1: “Thành phần và tính chất của apatit tự nhiên, canxi photphat và hydroxyapatit” trình bày về cấu trúc cũng như các tính chất đặc trưng của quặng apatit, canxi photphat và HAp dẫn đến khả năng ứng dụng như vật liệu xử lý môi trường.

Chương 2: “Tổng hợp hydroxyapatit và composite của HAp”.

Trong đó, phần đầu tập trung vào tổng quan các phương pháp để tổng hợp vật liệu trên cơ sở HAp, phần sau sẽ đi sâu vào kết quả của nhóm tác giả và các cộng sự trong nghiên cứu tổng hợp vật liệu HAp,  HAp pha tạp từ hóa chất, HAp từ quặng apatit, hạt HAp, HAp/ChS và HAp/TiO2, ảnh hưởng của các điều kiện thực nghiệm đến một số đặc trưng tính chất của vật liệu trên các trang thiết bị hiện đại như XRD, SEM, HRTEM, BET,... Nhiều kết quả mới, đặc biệt là các kết quả liên quan đến phương pháp tổng hợp vật liệu đơn giản, cho hoạt tính cao, thân thiện môi trường, có triển vọng phát triển ở quy mô lớn hơn trong
điều kiện nước ta hiện nay.

Chương 3: “Xử lý các chất ô nhiễm trong nước bằng vật liệu hấp phụ trên cơ sở HAp”. Trong đó, phần đầu trình bày tổng quan về vật liệu trên cơ sở HAp xử lý ô nhiễm môi trường nước, phần sau đi sâu vào các kết quả của nhóm tác giả và cộng sự trong việc sử dụng các vật liệu trên cơ sở HAp làm chất hấp phụ để xử lý nước thải, cụ thể là nước thải chứa ion kim loại nặng và F–, đồng thời sẽ đưa ra các cơ chế liên quan đến quá trình xử lý. Tất cả các phần này đều cho thấy những lợi ích thu được khi sử dụng vật liệu trên cơ sở HAp trong xử lý môi trường nước.

Chương 4: “Xử lý các chất ô nhiễm trong môi trường không khí bằng HAp/TiO2”. Trong đó, phần đầu trình bày tổng quan về xử lý các chất ô nhiễm trong không khí bằng HAp, HAp/TiO2, phần sau trình bày những kết quả của nhóm nghiên cứu và cộng sự trong việc ứng dụng của vật liệu HAp/TiO2 trong diệt khuẩn, vi nấm, xử lý các chất độc hại trong môi trường không khí như CO, NO, benzen, toluen, xylen (BTX),
VOCs.

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2022

Tác giả: Đinh Thị Mai Thanh (Chủ biên), Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thị Thơm, Phạm Thị Năm, Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Trung Dũng, Mai Hương,

Kích thước: 16x24 (cm)

Trọng lượng: 200 (g)

Loại bìa: Bìa mềm   

Số trang: 283

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan