Đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phổ biến, triển khai Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020

19/10/2021
Ngày 15/10/2021, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phổ biến, triển khai Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có sự tham dự của PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Viện Hàn lâm; các đồng chí Ủy viên UBKT Đoàn Viện Hàn lâm; các đồng chí Ủy viên BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Hà Nội. Các cơ sở Đoàn khu vực Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Đà Lạt và TP. Hồ Chí Minh tham dự bằng hình thức trực tuyến.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phổ biến Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020.

Đây là nội dung quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm quán triệt, hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật Thanh niên; thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên được quy định trong Luật. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực thi Luật Thanh niên, đưa Luật Thanh niên đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của thanh niên và công tác thanh niên.

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan