Đoàn Kiểm tra 886 của Bộ Chính trị làm việc tại Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

14/08/2023
Từ ngày 10-12 tháng 8 năm 2023, Đoàn Kiểm tra 886 của Bộ Chính trị đã triển khai kế hoạch kiểm tra thực tế tại các cấp ủy trực thuộc và Thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì.

Tham dự cùng đoàn về phía Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) có các đồng chí thường trực Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy, cùng các đồng chí cấp ủy, tập thể lãnh đạo, ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy, đơn vị được kiểm tra.

Đoàn Kiểm tra 886 đã thực hiện kiểm tra tại Đảng bộ Viện Hóa học, Chi bộ Viện Toán học, Đảng bộ Công ty Newtatco, Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra, Thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm về việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26 về thực hiện công tác cán bộ, công tác tự kiểm tra, xây dựng báo cáo, lưu trữ hồ sơ tài liệu… Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã nghe cấp ủy, lãnh đạo, các nhà khoa học trình bày nội dung về công tác cán bộ, mô hình hoạt động, kết quả công tác của đơn vị, việc xây dựng môi trường làm việc quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 26 và Nghị quyết Đại hội XIII; những khó khăn của cấp ủy, đơn vị và những đề xuất với Đoàn Kiểm tra và Bộ Chính trị.

Đoàn Kiểm tra 886 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ Viện Hóa học

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra 886 của Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Chi bộ Viện Toán học

Đoàn Kiểm tra 886 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ Công ty Newtatco

Đoàn Kiểm tra 886 của Bộ Chính trị làm việc với Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra đánh giá cao kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết 26 và các kết quả mà Viện Hàn lâm đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đoàn đã kiểm tra, đã ghi nhận các kết quả triển khai về công tác cán bộ của Đảng ủy Viện Hàn lâm, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết của Viện Hàn lâm; Đoàn cũng đã ghi nhận những khó khăn, giải pháp, mô hình mới của Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng như những kiến nghị đề xuất của Đảng ủy Viện Hàn lâm đối với Đoàn và Bộ Chính trị. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm tiếp tục: quan tâm đến công tác cán bộ của Viện, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về khoa học công nghệ; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, thu hút cán bộ trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo; gắn nghiên cứu cơ bản với triển khai ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với phát triển đảng viên và tiếp tục thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ. Đoàn Kiểm tra sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch và báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.

Nguồn: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra
Tin và Ảnh: Thanh HàTags:
Tin liên quan