Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế

04/02/2021
Bộ cơ sở dữ liệu về hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế và Dự thảo đề án phát triển ngành công nghiệp hóa dược tại Thừa Thiên Huế đến năm 2030 là nguồn thông tin hữu ích cho các nhà khoa học, các doanh nghiệp và các nhà quản lý khi nghiên cứu về dược liệu cũng như xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa dược trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2020 giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung được giao chủ trì thực hiện đề tài “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số UDKHAC.01/18-18 do TS. Nguyễn Khoa Hiền làm chủ nhiệm. Sau thời gian thực hiện, đề tài đã đạt được kết quả với hai sản phẩm chính là Bộ cơ sở dữ liệu về Hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế và Dự thảo đề án phát triển ngành công nghiệp hóa dược tại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.

Bộ cơ sở dữ liệu về Hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng dựa trên các kết quả điều tra, đánh giá thực trạng ngành công nghiệp hóa dược, bao gồm các nội dung: nguồn dược liệu tự nhiên (dược liệu thực vật, dược liệu động vật, dược liệu khoáng vật, dược liệu biển, dược liệu đầm phá, dược liệu rừng); nguồn dược liệu nuôi trồng; ngành công nghiệp hóa dược; tình hình nghiên cứu, phát triển dược liệu và hóa dược tại tỉnh Thừa Thiên Huế; hệ thống văn bản chính sách về dược liệu và hóa dược; các cây dược liệu tiềm năng của Việt Nam và Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, trong đó bao gồm các dữ liệu quan trọng như: Danh lục thành phần loài thực vật bậc cao có giá trị dược liệu ở tỉnh Thừa Thiên Huế; Danh lục thành phần loài động vật bậc cao có giá trị dược liệu ở tỉnh Thừa Thiên Huế; Danh lục một số loài cây rừng ngập mặn có giá trị dược liệu ở Thừa Thiên Huế; Tổng hợp các cây dược liệu được trồng tại Thừa Thiên Huế; Danh mục các cơ sở sản xuất hóa dược, thuốc và thực phẩm chức năng tại Thừa Thiên Huế; Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu về dược liệu và hóa dược tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2009-2019; Danh mục các công bố khoa học về dược liệu và hóa dược tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2009 đến 2019; Danh mục các cơ sở nghiên cứu dược liệu và hóa dược tại Thừa Thiên Huế; Danh mục các văn bản chính sách về phát triển dược liệu và hóa dược; Các cây dược liệu tiềm năng của Việt Nam và Thừa Thiên Huế.

Nghiệm thu đề tài “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế”

Trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá thực trạng ngành công nghiệp dược liệu và hóa dược, kết hợp đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế, quy hoạch và chiến lược phát triển dược liệu và hóa dược của Trung Ương và địa phương, triển vọng và xu hướng phát triển ngành dược phẩm Việt Nam; đề tài đã xây dựng Dự thảo đề án phát triển ngành công nghiệp hóa dược tại Thừa Thiên Huế đến năm 2030.

Để phát triển nhanh và bền vững, Dự thảo đề án đã xác định: Cần phải xây dựng và phát triển ngành công nghiệp hóa dược linh hoạt và hiệu quả theo nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Ưu tiên nghiên cứu, trồng dược liệu và sản xuất các sản phẩm hóa dược, thuốc, thực phẩm chức năng theo nhu cầu của thị trường, kể cả cung và cầu. Dự thảo cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện bao gồm: Xây dựng các vùng sản xuất nguyên liệu; Khai thác và chế biến nguyên liệu; Nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ; Đầu tư phát triển; Cơ chế, chính sách và các giải pháp khác; Tổ chức thực hiện.

Bộ cơ sở dữ liệu về hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế là nguồn dữ liệu đáp ứng nhu cầu cung cấp và chia sẻ các thông tin một cách nhanh chóng, khoa học, rõ ràng và hệ thống về ngành công nghiệp hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế; rất hữu ích cho các nhà khoa học, các nhà quản lý và các doanh nghiệp khi nghiên cứu về dược liệu và hóa dược. Dự thảo đề án phát triển ngành công nghiệp hóa dược tại Thừa Thiên Huế đến năm 2030 là cơ sở khoa học phục vụ các ban ngành của tỉnh hoàn thiện và ban hành các quy hoạch, chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa dược trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; cũng như làm cơ sở khoa học tham khảo cho các địa phương khác.

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan