26/01/2022

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng thông báo về các chương trình học bổng Thạc sĩ của Chính phủ Nhật Bản. 

24/01/2022

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

19/01/2022

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030; căn cứ định hướng, nhu...

17/01/2022

Trung tâm Thông tin - Tư liệu (TTTL) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

23/12/2021

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành Quy định tạm thời về Quản lý Chương trình nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

15/12/2021

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao tặng nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu xuất sắc nhất về khoa học tự nhiên và công nghệ; trực...

14/12/2021

Nhằm triển khai hoạt động “Xúc tiến thương mại công nghệ xử lý rác thải của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”, ngày 17/12/2021, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tổ chức...

13/12/2021

Hiện nay, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đang thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022. Để thông tin đến được với nhiều nhà khoa học, nhóm nghiên cứu trong...

02/12/2021

Hội thảo “Toán Tin ứng dụng trong Chuyển đổi số Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn” (IM4FAR) 2021 là một diễn đàn khoa học với mục đích giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học điển...

23/11/2021

Bộ Khoa học và Công nghệ được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng toán học”. Bộ Khoa học và...