27/11/2012

Trung tâm Tin học – Viện  Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

19/11/2012

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Văn phòng đại diện Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội tổ chức Hội thảo giới thiệu về các chương trình học bổng, cơ hội nghiên cứu tại...

19/11/2012

Dự án ONE MORE STEP do Ủy ban châu Âu tài trợ, cấp học bổng cho các chương trình đào tạo thông qua Điều phối viên là Đại học Trento, Italy. Dự án được thực hiện bởi 13 trường đại học ở châu Á (nơi...

30/10/2012

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Quyết định số 1469/QĐ-KHCNVN <> ngày 15/10/2012 về việc phê duyệt danh mục các đề tài hợp tác với địa phương cấp Viện KHCNVN để...

30/10/2012

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Quyết định số 1467/QĐ-KHCNVN <> ngày 15/10/2012 về việc phê duyệt danh mục các dự án Sản xuất – thử nghiệm cấp Viện KHCNVN để...

01/10/2012

- Căn cứ Quyết định số 519/ QĐ-KHCNVN ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Hóa sinh...

14/09/2012

Văn phòng Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội thông báo chương trình học bổng của DAAD và các tổ chức tài trợ khác của Đức hợp tác với DAAD.

14/09/2012

Trung tâm Tin học – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

06/09/2012

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 14/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày...

06/09/2012

Ngày 07/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” (gọi tắt là Chương trình Hoá dược)...