24/07/2015

Ủy ban Điều phối các chương trình Khoa học trái đất (CCOP) đề nghị giới thiệu ứng viên cho chức vụ Giám đốc CCOP nhiệm kỳ 01/4/2016 – 31/3/2019.

22/07/2015

Trung tâm Đào tạo sau đại học ngành nông nghiệp khu vực Đông Nam Á (SEARCA), Philippines mở chương trình đào tạo sau đại học 2016-2017 (thạc sĩ và tiến sĩ) cho cán bộ, sinh viên tuổi đời không quá...

22/07/2015

Hàng năm, Viện Hàn lâm Khoa học Thổ Nhĩ Kỳ (TUBA) tổ chức trao "Giải thưởng Khoa học TUBA" để tôn vinh ba nhà khoa học xuất sắc thuộc ba lĩnh vực:

21/07/2015

Hiệp hội các viện hàn lâm và tổ chức khoa học châu Á (AASSA) gửi thư cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo AASA phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAST)...

15/07/2015

Tiểu ban tổ chức Hội nghị khoa học vật liệu ngày 07 tháng 10 năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xin thông báo nội dung và dự kiến chương trình...

15/07/2015

Mục đích: Trình bày những kết quả nghiên cứu nổi bật của cán bộ Viện HL KHCN VN trong lĩnh vực Toán – Lý trong năm năm gần đây. Đặc biệt chú trọng tới các nghiên cứu liên ngành. Thảo luận việc phối...

10/07/2015

Vị trí tuyển dụng: Dự án “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại Việt Nam” cần tuyển dụng 03 vị trí làm việc: 01Quản đốc dự án...

30/06/2015

Theo Thông báo lần thứ 1 và giấy mời tham dự “Hội thảo Khoa học về đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học” đã được gửi tới các đơn vị, Ban tổ chức Tiểu ban Đa dạng sinh học và các chất...