10/04/2019

Chính quyền Hồng Công áp dụng miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam như sau:

08/04/2019

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận được đề nghị của Trung tâm Đào tạo Khoa học và công nghệ khu vực Châu Á Thái Bình dương (CSSTEAP) thông báo có các khóa học như sau: 

08/04/2019

Từ ngày 01/02/19, Cơ quan Quốc gia Quản lý xuất nhập cảnh Ác-hen-ti-na (DNM) chính thức đưa vào hoạt động cơ chế cấp thị thực điện tử (AVE) đối với công dân Việt Nam cụ thể như sau: 

18/03/2019

1. Điều kiện dự tuyển:- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01Kế toán viên: 01 chỉ tiêuPhòng làm...

18/03/2019

Cơ quan và tổ chức chủ trì: Hội đồng Khoa học ngành Khoa học và Công nghệ biển; Viện Tài nguyên và Môi trường biểnCơ quan phối hợp :Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hải dương học,...

18/02/2019

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lấy ý...

18/02/2019

Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ quốc gia Pháp (CNES) là cơ quan vũ trụ trực thuộc Chính phủ Pháp có nhiệm vụ đề xuất, xây dựng và thực hiện các chương trình cũ trụ của Pháp và Liên minh châu Âu. CNES...

11/02/2019

Đối tượng tham gia:+ Các nhà khoa học đang làm việc chính thức tại các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam (cơ quan nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hoạt động về khoa học và công nghệ) với các...

25/01/2019

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tới các đơn vị trong và ngoài Viện về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt...

19/12/2018

Viện Phân tích hệ thống ứng dụng Quốc tế (IIASA) là một tổ chức khoa học quốc tế, độc lập, phi chính phủ được thành lập vào năm 1972 và có trụ sở tại Laxenburg, Cộng hòa Áo.