23/10/2023

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2023 đã có 3 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  

23/10/2023

Vào hồi 16  giờ 13  phút 33  giây (giờ GMT) ngày 19  tháng  10  năm  2023  tức 23  giờ 13  phút 33  giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị...

17/10/2023

Vào hồi 18 giờ 45 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng  10  năm  2023  tức 01 giờ 45 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa...

13/10/2023

Vào hồi 12 giờ 28 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng  10  năm  2023  tức 19 giờ 28 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa...

13/10/2023

Vào ngày 08 tháng 10 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

13/10/2023

Vào ngày 06 tháng 10 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

13/10/2023

Vào ngày 05 tháng 10 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

04/10/2023

Vào hồi 11 giờ 27 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 10 năm 2023 tức 18 giờ 27 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 10 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/10/2023

Vào ngày 30 tháng 09 năm 2023 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

30/09/2023

Vào hồi 04 giờ 04 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 09 năm 2023 tức 11 giờ 04 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/09/2023

Vào hồi 17 giờ 32 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng  09  năm  2023  tức 00 giờ 32 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 28  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có...

27/09/2023

Vào hồi 09 giờ 35 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng  09  năm  2023  tức 16 giờ 35 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 26  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có...

26/09/2023

Vào hồi 19 giờ 52 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng  09  năm  2023  tức 02 giờ 52 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 25  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có...

25/09/2023

Vào ngày 24 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 3 trận động đất tại  khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

24/09/2023

Vào ngày 23 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 3 trận động đất khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

23/09/2023

Vào ngày 22 tháng 09 năm 2023 đã có 11 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

22/09/2023

Vào ngày 21 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0

20/09/2023

Vào ngày 19 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 4 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

17/09/2023

Vào hồi 13  giờ 01  phút 23  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  09  năm  2023  tức 20  giờ 01  phút 23  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

14/09/2023

Vào hồi 08  giờ 54  phút 40  giây (giờ GMT) ngày 13  tháng  09  năm  2023  tức 15  giờ 54  phút 40  giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

10/09/2023

Vào ngày 10 tháng 09 năm 2023 đã có 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.  

08/09/2023

Vào hồi 15 giờ 30 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 09 năm 2023 tức 22 giờ 30 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/09/2023

Vào hồi 19 giờ 00 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 09 năm 2023 tức 02 giờ 00 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

31/07/2023

Trận 1: Vào hồi 17 giờ 26 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 07 năm 2023  tức 00 giờ 26 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có...

28/07/2023

Trận 1: Vào hồi 23 giờ 10 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 07 năm 2023  tức 06 giờ 10 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có...

28/07/2023

Vào hồi 21 giờ 19 phút 38 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 07 năm 2023  tức 04 giờ 19 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/07/2023

Trận 1: Vào hồi 17  giờ 19  phút 23  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  07  năm  2023  tức 00  giờ 19  phút 23  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  07  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra...

28/07/2023

Trận 1: Vào hồi 23 giờ 00  phút 20 giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  07  năm  2023  tức 06 giờ 00  phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 07 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị...

28/07/2023

Trận 1: Vào hồi 06 giờ 49 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 07 năm 2023  tức 13 giờ 49 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có...

21/07/2023

Trận 1: Vào hồi 04 giờ 17 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 07 năm 2023  tức 11 giờ 17 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có...