26/10/2022

Vào hồi 03 giờ 19 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 10 năm 2022  tức 10 giờ 19 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/10/2022

Vào hồi 16  giờ 03  phút 40  giây (giờ GMT) ngày 24  tháng  10  năm  2022  tức 23  giờ 03  phút 40  giây (giờ Hà Nội) ngày 24  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

26/10/2022

Vào hồi 05 giờ 19 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 10 năm 2022  tức 12 giờ 19 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/10/2022

Vào hồi 11 giờ 56 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 23  tháng 10 năm 2022  tức 18 giờ 56 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 10 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/10/2022

Vào hồi 15 giờ 08 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 21  tháng 10 năm 2022  tức 22 giờ 08 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 10 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/10/2022

Vào hồi 01 giờ 35 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 19  tháng  10  năm  2022  tức 08 giờ 35 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có...

19/10/2022

Vào hồi 19 giờ 56 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 18  tháng  10  năm  2022  tức 02 giờ 56 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có...

14/10/2022

Vào hồi 04 giờ 21 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 13  tháng  10  năm  2022  tức 11 giờ 21 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.5 xảy ra tại vị trí có...

13/10/2022

Vào hồi 07 giờ 00  phút 50 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng  10  năm  2022  tức 14 giờ 00  phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 12  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị trí...

11/10/2022

Vào hồi 19 giờ 29 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  10  năm  2022  tức 02 giờ 29  phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 11  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.7  xảy ra tại vị trí...