30/09/2023

Vào hồi 04 giờ 04 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 09 năm 2023 tức 11 giờ 04 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/09/2023

Vào hồi 17 giờ 32 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng  09  năm  2023  tức 00 giờ 32 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 28  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có...

27/09/2023

Vào hồi 09 giờ 35 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng  09  năm  2023  tức 16 giờ 35 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 26  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có...

26/09/2023

Vào hồi 19 giờ 52 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng  09  năm  2023  tức 02 giờ 52 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 25  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có...

25/09/2023

Vào ngày 24 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 3 trận động đất tại  khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

24/09/2023

Vào ngày 23 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 3 trận động đất khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

23/09/2023

Vào ngày 22 tháng 09 năm 2023 đã có 11 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

22/09/2023

Vào ngày 21 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0

20/09/2023

Vào ngày 19 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 4 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

17/09/2023

Vào hồi 13  giờ 01  phút 23  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  09  năm  2023  tức 20  giờ 01  phút 23  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...