Polyme chống xói mòn PAM
Mã sản phẩm N002
Mô tả sản phẩm

Ngoại quan: màu trắng
Cách sử dụng: hoà tan trong dung dịch rồi phun lên mặt đất hoặc làm ẩm rồi trộn với giá thể trồng cây, hoa.
Có thể trộn với đất rồi vãi lên trên mặt sau đó tưới nước
- Tỷ trọng: 0,6
- Khối lượng phân tử: ~3.105 g/mol
- Độ tan: 3-5%

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Ngoại quan: màu trắng
Cách sử dụng: hoà tan trong dung dịch rồi phun lên mặt đất hoặc làm ẩm rồi trộn với giá thể trồng cây, hoa.
Có thể trộn với đất rồi vãi lên trên mặt sau đó tưới nước
- Tỷ trọng: 0,6
- Khối lượng phân tử: ~3.105 g/mol
- Độ tan: 3-5%

Ưu điểm nổi bật

- Làm bền cấu trúc đất, giúp giảm xói mòn, dòng chảy mặt do mưa
- Giảm thiểu rửa trôi, bạc màu đất nhờ đó tăng năng suất cây trồng
- Có khả năng phân huỷ sinh học, thời gian phân huỷ hoàn toàn 15-18 tháng

Địa chỉ liên hệ Phòng Vật liệu Polyme - Viện Hoá học
Số điện thoại 043.7560909

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H