BIO-YK
Mã sản phẩm N046
Mô tả sản phẩm

Lactobacillus spp. 108 CFU/ml,
Bacillus spp. 107 CFU/ml,
Sacchromyces spp. 107 CFU/ml,
vi khuẩn quang dưỡng 105

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Lactobacillus spp. 108 CFU/ml,
Bacillus spp. 107 CFU/ml,
Sacchromyces spp. 107 CFU/ml,
vi khuẩn quang dưỡng 105

Ưu điểm nổi bật

Xử lý chất thải trong điều kiện hiếu khí, ohaan hủy các chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt, công nghiệp

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H