TriBio
Mã sản phẩm N013
Mô tả sản phẩm

- Vi nấm Trichoderma sp. 109 CFU/g.

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

- Vi nấm Trichoderma sp. 109 CFU/g.

Ưu điểm nổi bật

- Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn phụ, phế phẩm trong giết mổ động vật hay chế biến thủy sản (tôm,cá), rác thải hữu cơ…

Địa chỉ liên hệ Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại 08 38 243507

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H