Chitosan
Mã sản phẩm N004
Mô tả sản phẩm

- 90% chitosan 

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

- 90% chitosan 

Ưu điểm nổi bật

- Hoạt chất sinh học từ tự nhiên, thân thiện môi trường.

Địa chỉ liên hệ Trung tâm Sinh học và Vật liệu mới Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại 08.38248665; DD: 0983396117 Fax: 08.38236073

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H