ET-Rau, Quả
Mã sản phẩm N048
Mô tả sản phẩm

Acid amin 0,6%; Ga3 0,4%; B 0,3%; Mo 0,7%; CuSO4 0,02%; ZnSO4 0,04%

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Acid amin 0,6%; Ga3 0,4%; B 0,3%; Mo 0,7%; CuSO4 0,02%; ZnSO4 0,04%

Ưu điểm nổi bật

Tăng sức đề kháng bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bong và vàng lá hại lúa

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H