N-fixing
Mã sản phẩm N051
Mô tả sản phẩm

Azotobacter spp. ≥ 109 CFU/g

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Azotobacter spp. ≥ 109 CFU/g

Ưu điểm nổi bật

Có khả năng cố định ni tơ để cung cấp làm phân bón hữu cơ vi sinh, tạo điều kiện nâng năg suất cây trồng và chất lượng nông sản, tăng độ phì cho đất. Chế phẩm này không gây ảnh hưởng xấu đến con người, động vật và môi trường.

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H