Hệ thống cấp nhiệt tiết kiệm năng lượng cho hộ tiêu thụ nhiệt ở nhiệt độ thấp sử dụng bơm nhiệt kết hợp với các nguồn năng lượng tái tạo
Mã sản phẩm M022
Mô tả sản phẩm

- Hệ thống thiết bị cấp nhiệt ở nhiệt độ thấp (khoảng 60oC) làm việc theo nguyên lý bơm nhiệt kết hợp với khai thác các nguồn năng lượng tái tạo phân tán (gió, NLMT, sinh khối,...);

- Là thiết bị cấp nhiệt tiết kiệm năng lượng, cho phép giảm chi phí nhiên liệu cho các cơ sở đang sử dụng khí hóa lỏng, dầu DO, FO hoặc điện để cấp nhiệt ở nhiệt độ thấp;

- Có thể cung cấp lạnh cho nhu cầu điều hòa kk hoặc tách ẩm.

Lĩnh vực Môi trường
Lĩnh vực ứng dụng

- Hệ thống thiết bị cấp nhiệt ở nhiệt độ thấp (khoảng 60oC) làm việc theo nguyên lý bơm nhiệt kết hợp với khai thác các nguồn năng lượng tái tạo phân tán (gió, NLMT, sinh khối,...);

- Là thiết bị cấp nhiệt tiết kiệm năng lượng, cho phép giảm chi phí nhiên liệu cho các cơ sở đang sử dụng khí hóa lỏng, dầu DO, FO hoặc điện để cấp nhiệt ở nhiệt độ thấp;

- Có thể cung cấp lạnh cho nhu cầu điều hòa kk hoặc tách ẩm.

Ưu điểm nổi bật

- Cung cấp nhiệt với chi phí năng lượng thấp (chỉ bằng 1/4 so với sử dụng dầu hoặc khí hóa lỏng);

- Chi phí đầu tư không cao. Thời gian hoàn vốn đầu tư nhanh;

- Chủ động trong sản xuất;

- Giảm thiểu tác động tới môi trường do giảm phát thải khí nhà kính

Địa chỉ liên hệ Viện Khoa học Năng lượng
Số điện thoại 0437564341. 0988037905
Thư điện tử vkhnl@ies.vn. Nguyễn Khắc Minh. nkminh56@gmail.com